ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 2 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره تولید چند رسانه ای authorware در شهریار

دیپلم هنرستان با تخفیف ویژه در شهریار
نرم افزار Authorware یکی ازبهترین وآسان ترین برنامه ها جهت تهیه سیستم های چندرسانه ای است. بااستفاده ازقابلیت های آن ازقبیل: انیمیشن،صداوفیلم ارتباط تعاملی ومحاوره ای باکاربر داشته باشد.

گرفتن دیپلم هنرستان در شهریار، گرفتن دیپلم غیر حضوری هنرستان در شهریار، گرفتن دیپلم از راه دور هنرستان در شهریار، گرفتن دیپلم مجدد هنرستان در شهریار، گرفتن دیپلم رسمی هنرستان در شهریار، گرفتن دیپلم فنی هنرستان در شهریار


دیپلم کار و دانش در فردیس شهریار
دیپلم کار و دانش در باباسلمان شهریار
دیپلم کار و دانش در رجایی‌شهر شهریار
دیپلم کار و دانش در شهرک وائین شهریار
دیپلم کار و دانش درشهرک جانباز شهریار
دیپلم کار و دانش در شهرک کاروان شهریار
دیپلم کار و دانش در شهرک اداری شهریار
دیپلم کار و دانش در شهرک بهاران شهریار
دیپلم کار و دانش در ۴۵ متری شهرک جانباز شهریار
دیپلم کار و دانش در شهرک جعفریه شهریار

    دوره های مرتبط