ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 2 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره شهروند الکترونیک در شهریار

گرفتن دیپلم هنرستان با تخفیف ویژه در شهریار
استاندارد آموزشى شهروند الکترونيکى که در سطح پائين تری از ICDL Core می‌باشد. در اين دوره آموزش مهارت‌های مبانی IT ،Windows ،Internet آموزش داده می‌شود. با یادگیری نحوه‌ی استفاده از اینترنت و ایمیل، دنیای جدیدی از فرصت‌ها پیش روی شما قرار می‌گیرد. اینترنت نه تنها ابزار ارزشمندی برای برقراری ارتباط و یافتن اطلاعات است، بلکه روز ‌به‌ روز سازمان‌ها و دپارتمان‌های دولتی بیشتری از اینترنت برای ارائه‌ی اطلاعات و خدمات استفاده می‌کنند. افرادی که مهارت کار با اینترنت را ندارند، در معرض خطر کنار گذاشته شدن از جامعه قرار دارند. اگر شما یکی از افرادی هستید که نمی‌تواند از اینترنت و خدمات الکترونیکی استفاده کنید، e-Citizen پاسخ مناسبی برای شماست.


اخذ دیپلم هنرستان در شهریار، اخذ دیپلم غیر حضوری هنرستان در شهریار، اخذ دیپلم هنرستان فنی و حرفه ای در شهریار، اخذ دیپلم از راه دور هنرستان در شهریار، اخذ دیپلم مجدد هنرستان در شهریار، اخذ دیپلم رسمی هنرستان در شهریار، اخذ دیپلم فنی هنرستان در شهریار


دیپلم کار و دانش در شهرک تیسفون شهریار
دیپلم کار و دانش در کهنز شهریار
دیپلم کار و دانش در رزکان شهریار
دیپلم کار و دانش در سه راه مارلیک شهریار
دیپلم کار و دانش در ملارد شهریار
دیپلم کار و دانش در رضی‌آباد شهریار
دیپلم کار و دانش در شهرک جعفریه شهریار
دیپلم کار و دانش در زیر گذر قائم شهریار

    دوره های مرتبط