ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 2 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره کاربر رایانه در شهریار

اخذ دیپلم حسابداری با تخفیف ویژه و قسطی در شهریار
سرفصل دوره های کاربر رایانه
توانايي شناخت مفاهيم اوليه و اساسي كامپيوتر
توانايي شناخت حافظه اصلي و كاربرد آن
توانايي شناخت دستگاههاي ورودي و خروجي و كاربرد آنها
توانايي شناخت دستگاههاي ذخيره سازي و كاربرد آنها
توانايي انتخاب كامپيوتر
توانايي شناخت نرم افزار
توانايي شناخت شبكه

اخذ دیپلم حسابداری شهریار، اخذ دیپلم غیر حضوری حسابداری شهریار، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای شهریار، اخذ دیپلم از راه دور حسابداری شهریار، اخذ دیپلم مجدد حسابداری شهریار، اخذ دیپلم رسمی حسابداری شهریار، اخذ دیپلم فنی حسابداری شهریار


دیپلم حسابداری در دولت‌آباد شهریار
دیپلم حسابداری در سعیدآباد شهریار
دیپلم حسابداری در میدان معلم شهریار
دیپلم حسابداری در فردیس شهریار
دیپلم حسابداری در باباسلمان شهریار
دیپلم حسابداری در رجایی‌شهر شهریار
دیپلم حسابداری در شهرک وائین شهریار
دیپلم حسابداری درشهرک جانباز شهریار
دیپلم حسابداری در شهرک کاروان شهریار
دیپلم حسابداری در شهرک اداری شهریار

    دوره های مرتبط