ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 2 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره نقشه کشی ساختمان درجه 2 در شهریار

اخذ دیپلم نقشه کشی با تخفیف ویژه در شهریار
باور ها و ارزش ها:

- یادگیری فرآیندی مادام العمر بوده که هم انفرادی و هم مشارکتی است.

- اساتید و فراگیران در فرآیند یادگیری شریک یکدیگرند.

- حرفه ای ها افرادی هستند که نظریه، دانش و تجارب را مورد تفکر قرارداده و آن را می آموزند و سوالات اصولی مرتبط را به عنوان یک عادت ذهنی پیگیری می نمایند.

- اساتید حرفه ای محیط آموزشی را بر مبنای تحقیق و Best Practice ایجاد می نمایند .

- همکاری گروهی امری مهم است و با پیشرفت همکاران، کارکنان، فراگیران و فارغ التحصیلان تقویت می شود.

- ارزیابی و بهبود مستمر موسسه امری ضروری است.

- حفظ و بهبود جایگاه به عنوان پیشرو در زمینه تحقیق بر روی مسائل مهم آموزشی امری حیاتی است.

اخذ دیپلم نقشه کشی، اخذ دیپلم غیر حضوری نقشه کشی، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای نقشه کشی، اخذ دیپلم از راه دور نقشه کشی، اخذ دیپلم مجدد نقشه کشی، اخذ دیپلم رسمی نقشه کشی، اخذ دیپلم فنی نقشه کشی


دیپلم نقشه کشی در استان شهرستانهای آن شهریار
دیپلم نقشه کشی در شهرک صدف شهریار
دیپلم نقشه کشی در شهرک امیریه شهریار
دیپلم نقشه کشی در میدان فرمانداری شهریار
دیپلم نقشه کشی در میدان فرمانداری شهریار
دیپلم نقشه کشی در بکه شهریار
دیپلم نقشه کشی در خیابان ولیعصر شهریار
دیپلم نقشه کشی در صباشهر شهریار
دیپلم نقشه کشی در وحیدیه شهریار
دیپلم نقشه کشی در کرشته شهریار

    دوره های مرتبط