ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 چهارشنبه 30 بهمن
 دسترسی سریع


معرفی دوره دیپلم نقشه کشی صنعتی با رایانه (معرفی دیپلم) در شهریار

دیپلم نقشه کشی صنعتی در شهریار
نقشه کشی صنعتی در اصل زبان بین الملل صنعت است که معرفی و ساخت قطعات و ارائه طرحهای گوناگون صنعت تنها توسط آن امکان پذیر است و پل ارتباطی بین طراح و سازنده می باشد . دانش آموزان در این رشته با طراحی وسایل و قطعات جدید برای دستگاههای مختلف فنی آشنا می شوند و در نهایت ترسیم نقشه های صنعتی را پیدا می کنند.
 هنر جویان در طی دوران تحصیل با دروس نقشه کشی درجه 2،نقشه کشی صنعتی در جه1،اتوکد ،به اضافه 32 واحد دروس عمومی آشنا می شوند.
 زمینه های اشتغال : هنرجویان پس از اخذ دیپلم می توانند بعنوان رابط بین طراح و تولید کننده،رابط بین مهندس و کارگر ،کمک سرپرست کارگاه نقشه کشی و غیره...به فعالیت بپردازند.
 نحوه ادامه تحصیل هنر جویان:فارغ التحصیلان این رشته پس از گذراندن 96 واحد درسی از طریق کاردانی پیوسته در یکی از دانشکده های فنی حرفه ای،جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد با آزمون یا بر اساس معدل به صورت پودمانی پذیرش می شوند

دیپلم نقشه کشی در شهریار، دیپلم نقشه کشی شهریار، نقشه کشی در شهریار، آموزش نقشه کشی در شهریار، آموزشگاه نقشه کشی در شهریار


دیپلم نقشه کشی در استان شهرستانهای آن
دیپلم نقشه کشی در شهرک صدف
دیپلم نقشه کشی در شهرک امیریه
دیپلم نقشه کشی در میدان فرمانداری
دیپلم نقشه کشی در میدان فرمانداری
دیپلم نقشه کشی در بکه
دیپلم نقشه کشی در خیابان ولیعصر
دیپلم نقشه کشی در صباشهر

    دوره های مرتبط