ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 چهارشنبه 30 بهمن
 دسترسی سریع


معرفی دوره تجزیه و تحلیل صنعت بانکداری در شهریار

آموزش معاملات الکترونیکی در بورس (معاملات اینترنتی – معاملات آنلاین )  در شهریار و شهرستانهای آن
سرفصل های دوره تحلیل صنعت بانک

۱- کلیات سیستم پولی و بانک مرکزی
الف- وظایف و کارکرد بانک مرکزی
ب- تعریف حجم نقدینگی و نحوه تعیین حجم نقدینگی مناسب
ج- تاثیر حجم نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی
د- نحوه‌ی تعیین نرخ بهره
ه – تاثیر تغییر نرخ بهره بر متغیرهای کلان اقتصادی

۲- معرفی اقلام صورت‌های مالی بانک‌ها و نحوه محاسبه آنها
الف- معرفی اقلام اصلی ترازنامه بانکها و نسبت‌های تحلیلی مبتنی بر ترازنامه
ب- معرفی اقلام اصلی صورت سود و زیان بانکها و نسبت‌های تحلیلی مبتنی بر صورت سود و زیان
ج- معرفی انواع وام‌ها و نحوه محاسبه سود وام‌ها
د- نحوه محاسبه وجه‌التزام و تاثیر آن بر صورت سود و‌ زیان بانک‌ها و کیفیت سود
ه- نحوه محاسبه ذخیره عمومی و اختصاصی در بانکها و تاثیر این ذخایر بر صورت سود و زیان
و- نحوه محاسبه نرخ موثر تسهیلات اعطایی و نرخ موثر جذب سپرده در بانک‌ها
ز- نحوه محاسبه حق‌الوکاله در بانکها
ک- …

۳- پیش‌بینی صورت‌های مالی بانک
الف- پیش بینی سود هر سهم بانک‌ها در دوره های آتی
ب- تحلیل حساسیت سود بانکها نسبت به تغییر مفروضات تحلیلی
آموزشگاه بورس در استان شهرستانهای آن
آموزشگاه بورس در شهرک صدف
آموزشگاه بورس در شهرک امیریه
آموزشگاه بورس در میدان فرمانداری
آموزشگاه بورس در میدان فرمانداری
آموزشگاه بورس در بکه
آموزشگاه بورس در خیابان ولیعصر
آموزشگاه بورس در عباس‌آباد
آموزشگاه بورس در میدان معلم
آموزشگاه بورس در فردیس
آموزشگاه بورس در باباسلمان
آموزشگاه بورس در شهرک وائین
آموزشگاه بورس درشهرک جانباز
آموزشگاه بورس در ۴۵ متری شهرک جانباز
آموزشگاه بورس در شهرک جعفریه
آموزشگاه بورس در شهرک تیسفون
آموزشگاه بورس در کهنز
آموزشگاه بورس در رضی‌آباد

    دوره های مرتبط