ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 چهارشنبه 30 بهمن
 دسترسی سریع


معرفی دوره تحلیل بنیادی بازار بین الملل در شهریار

مجربترین اساتید کارگزار بورس برای آموزش در شهریار و شهرستانهای آن
سرفصل‌های دوره آموزش تحلیل بنیادی بازار بین الملل
علائم اصلی حیات اقتصاد یک کشور
مفهوم تورم و رشد اقتصادی
محاسبه رشد اقتصادی و فاکتورهای موثر بر آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری سهام و فاکتورهای حیاتی آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری اوراق قرضه و فاکتورهای حیاتی آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری کالا و فاکتورهای حیاتی آن
چرخه پول در اقتصاد ایالات متحده
وضعیت فعلی چرخه پول در اقتصاد ایالات متحده و ابزارهای نا متعارف
نگرانی های اقتصادی در هر برهه زمانی
تصویری کلی از اقتصاد ایالات متحده در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد اروپا در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد ژاپن در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد انگلستان در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد استرالیا و نیوزیلند در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد کشورهای در حال توسعه در شرایط فعلی
ابزارهای معاملاتی در بازارهای بین الملل و نکات اصلی مربوطه
کارگاه آموزشی معاملات
آموزشگاه بورس در استان شهرستانهای آن شهریار
آموزشگاه بورس در شهرک صدف شهریار
آموزشگاه بورس در شهرک امیریه شهریار
آموزشگاه بورس در میدان فرمانداری شهریار
آموزشگاه بورس در میدان فرمانداری شهریار
آموزشگاه بورس در بکه شهریار
آموزشگاه بورس در خیابان ولیعصر شهریار
آموزشگاه بورس در عباس‌آباد شهریار
آموزشگاه بورس در میدان معلم شهریار
آموزشگاه بورس در فردیس شهریار
آموزشگاه بورس در باباسلمان شهریار
آموزشگاه بورس در شهرک وائین شهریار
آموزشگاه بورس درشهرک جانباز شهریار
آموزشگاه بورس در ۴۵ متری شهرک جانباز شهریار
آموزشگاه بورس در شهرک جعفریه شهریار
آموزشگاه بورس در شهرک تیسفون شهریار
آموزشگاه بورس در کهنز شهریار
آموزشگاه بورس در رضی‌آباد شهریار

    دوره های مرتبط