ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 2 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره کاشت ناخن با قلم در شهریار

آموزشگاه کاشت ناخن در شهریار
تیپهای مناسب را انتخاب کرده کنار می گذاریم .

آموزشگاه کاشت ناخن در شهریار۲- نوک ناخن ها را کمی تراشیده تیپها را میچسبانیم و به سلیقه مشتری کات میکنیم.

۳- با سر سوهان مخصوص یا سوهان دستی چسبهای اضافه دور ناخن و خط تیپ را از بین می بریم.

۴- بعد مانیکور را انجام داده و گوشتهای اضافه را میگیریم و سطح ناخن را کمی خراشیده زیاد سطح ناخن را نتراشید این کار اشتباه است .
۵- ضد قارچ را زده و ۲ دقیقه بگذارید بماند .

۶- پرایمر را زده تا زمانی خیس است سریع موادگزاریی را از نوک ناخن یا مرکز ناخن و یا نزدیک به کوتیکول مرحله ای انجام داده.

آموزشگاه کاشت ناخن در شهریار ویژه اشتغالآموزشگاههای کاشت ناخن در شهریار، کلاس کاشت ناخن در شهریار، مربی کاشت ناخن در شهریار، فنی و حرفه ای کاشت ناخن در شهریار، فنی حرفه ای کاشت ناخن شهریار۷- اگر مواد به گوشت چسبیده بود با سر سوهان مواد چسبیده به گوشت را جدا کرده و به اندازه مواد اضافه سطح ناخن را بتراشید و شکل دهید

۸- بعد با سوهان دستی زبر و نرم و سپس با بافر سطح ناخن را صاف کنید و با پولیش آن را صیقل دهید.

۹- در انتها روغن تقویتی زده کار تمام است.

آموزش کاشت ناخن در استان شهرستانهای آن شهریار
آموزش کاشت ناخن در شهرک صدف شهریار
آموزش کاشت ناخن در شهرک امیریه شهریار
آموزش کاشت ناخن در میدان فرمانداری شهریار
آموزش کاشت ناخن در میدان فرمانداری شهریار
آموزش کاشت ناخن در بکه شهریار
آموزش کاشت ناخن در خیابان ولیعصر شهریار
آموزش کاشت ناخن در صباشهر شهریار
آموزش کاشت ناخن در وحیدیه شهریار
آموزش کاشت ناخن در کرشته شهریار
آموزش کاشت ناخن در عباس‌آباد شهریار
آموزش کاشت ناخن در دولت‌آباد شهریار
آموزش کاشت ناخن در سعیدآباد شهریار
آموزش کاشت ناخن در میدان معلم شهریار
آموزش کاشت ناخن در شهرک کمیته شهریار
آموزش کاشت ناخن در باباسلمان شهریار
آموزش کاشت ناخن در رجایی‌شهر شهریار
آموزش کاشت ناخن در شهرک وائین شهریار
آموزش کاشت ناخن در شهرک جانباز شهریار
آموزش کاشت ناخن در شهرک کاروان شهریار
آموزش کاشت ناخن در شهرک اداری شهریار
آموزش کاشت ناخن در شهرک بهاران شهریار
آموزش کاشت ناخن در ۴۵ متری شهرک جانباز شهریار
آموزش کاشت ناخن در شهرک جعفریه شهریار
آموزش کاشت ناخن در شهرک تیسفون شهریار
آموزش کاشت ناخن در کهنز شهریار
آموزش کاشت ناخن در رزکان شهریار
آموزش کاشت ناخن در سه راه مارلیک شهریار
آموزش کاشت ناخن در ملارد شهریار
آموزش کاشت ناخن در رضی‌آباد شهریار
آموزش کاشت ناخن در شهرک جعفریه شهریار
آموزش کاشت ناخن در زیر گذر قائم شهریار
آموزش کاشت ناخن در هشتگرد شهریار    دوره های مرتبط