ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 2 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره نمایش فیلم به زبان انگلیسی در شهریار

دوره های آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی در شهریار

دوره های آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی در شهریار و شهرستانهای آن


آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم در شهریار و شهرستانهای آن


در هر دوره ازبرنامه آموزش و نمایش فیلم، یک بسته فعالیت های آموزشی به زبان آموزان ارائه می گردد، در یک فرآیند خاص و با نظارت اداره کل پژوهش در واحد تحقیق و توسعه دفتر مرکزی آکادمی زبان سفیر گفتمان تهیه و تنظیم می گردد. در این بسته فعالیت های آموزشی به چهار بخش اصلی تقسیم می شود:
فعالیت های قبل از تماشای فیلم
فعالیت های حین تماشای فیلم
فعالیت های پس از تماشای فیلم
فعالیت های منزل
به علاوه در ابتدا و انتهای بسته آموزشی مطالب جامع و متنوعی گردآوری گردیده که در مورد محتوای فیلم، نوع فیلم، اطلاعات عمومی مربوط به فیلم و …اطلاعات بسیار مفید زمینه ای در اختیار زبان آموزان قرار می دهد.

آموزش زبان در شهریار، آموزش زبان انگلیسی در شهریار، زبان انگلیسی در شهریار، یادگیری زبان انگلیسی در شهریار، زبان در شهریار، آموزش انگلیسی در شهریار، انگلیسی در شهریار، کلاس زبان در شهریار، مکالمه زبان انگلیسی در شهریار، آموزش مکالمه زبان انگلیسی در شهریار، موسسه زبان در شهریار، مکالمه انگلیسی در شهریار، آموزش زبان انگلیسی رایگان در شهریار


آموزشگاه زبان انگلیسی در استان شهرستانهای آن
آموزشگاه زبان انگلیسی در شهرک صدف
آموزشگاه زبان انگلیسی در شهرک امیریه
آموزشگاه زبان انگلیسی در میدان فرمانداری
آموزشگاه زبان انگلیسی در میدان فرمانداری
آموزشگاه زبان انگلیسی در بکه
آموزشگاه زبان انگلیسی در خیابان ولیعصر
آموزشگاه زبان انگلیسی در صباشهر
آموزشگاه زبان انگلیسی در وحیدیه
آموزشگاه زبان انگلیسی در کرشته
آموزشگاه زبان انگلیسی در عباس‌آباد    دوره های مرتبط