ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 2 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره WORD در شهریار

 آموزش دوره  word در شهریار | دریافت گواهینامه WORD در شهریار | آموزشگاه  ورد 2007 2013 2010 در شهریار | آموزشگاه کامپیوتر شهریار

بهترین آموزشگاه کامپیوتر در شهریار

تعریف گواهی نامه بین المللی

ICDL چیست؟


این دوره یکی از دوره های زیرمجموعه مهارت های هفت گانه ICDL می باشد

این دوره شامل:

آموزش اجرای برنامه Word،
ایجاد سند جدید،
باز کردن سند جدید،
ذخیره سند جدید،
درج کاراکترهای خاص،
فرمان Redo و Undo،
جستجو و جایگزینی،
تغییر فونت،
ایجاد لیست های شماره گذاری،
تعیین اندازه و جهت کاغذ،
درج سر صفحه و پا صفحه،
درج پاورقی،
درج شماره صفحه،
چند ستونی کردن متن،
درج جدول،
درج تصویر،
درج اشکال هندسی،
چاپ متن و...
ICDL آموزشگاه کامپیوتر در شهریار ICDL چیست؟ گواهینامه ICDL در شهریار اموزشگاه فنی حرفه ای شهریار آموزشگاه icdl در شهریار لیست آموزشگاه های کامپیوتر در شهریاربهترین آموزشگاه کامپیوتر در شهریارفنی حرفه ای شهریار شهریار WORD EXCEL ACCESS POWER POINT

آموزشگاه کامپیوتر شهریار
آموزش دوره word در شهریار
آموزش دوره ورد در شهریار


مهارت های 7 گانه ICDL
آموزش icdl شهریار
اموزشگاه فنی حرفه ای شهریار
لیست آموزشگاه های کامپیوتر در شهریار
آموزشگاه icdl در شهریار
آموزشگاه شبکه در شهریار

آموزشگاه ICDL در باباسلمان شهریار
آموزشگاه ICDL در رجایی‌شهر شهریار
آموزشگاه ICDL در شهرک وائین شهریار
آموزشگاه ICDL درشهرک جانباز شهریار
آموزشگاه ICDL در شهرک کاروان شهریار
آموزشگاه ICDL در شهرک اداری شهریار
آموزشگاه ICDL در شهرک بهاران شهریار
آموزشگاه ICDL در ۴۵ متری شهرک جانباز شهریار
آموزشگاه ICDL در شهرک جعفریه شهریار
آموزشگاه ICDL 2,1 در شهرک تیسفون شهریار

    دوره های مرتبط