ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 سه شنبه 29 بهمن
 دسترسی سریع


معرفی دوره ACCESS در شهریار

 آموزش دوره  access در شهریار | دریافت گواهینامه   access در شهریار | آموزشگاه  اکسس 2007 2013 2010 در شهریار | آموزشگاه کامپیوتر شهریار

بهترین آموزشگاه کامپیوتر در شهریار

تعریف گواهی نامه بین المللی

ICDL چیست؟


این دوره یکی از دوره های زیرمجموعه مهارت های هفت گانه ICDL می باشد

این دوره شامل:

آشنایی با بانک اطلاعاتی،
آشنایی با برخی اصطلاحات،
انواع داده ها،
اجزای بانک اطلاعاتی،
گزارش ها،
ماکروها،
ماژول ها،
نمای طراحی،
نمای جدول،
نمای نمودار،
بستن جدول ها،
ایجاد یک بانک اطلاعاتی،
قوانین نام گذاری فیلدها،
ویرایش، حذف رکوردها،
فیلتر کردن جدول،
عملگرهای شرطی،
ذخیره پرس و جو،
ایجاد فرم،
انجام محاسبات،
گزارش گیری،
چاپ و...
ICDL آموزشگاه کامپیوتر در شهریار ICDL چیست؟ گواهینامه ICDL در شهریار اموزشگاه فنی حرفه ای شهریار آموزشگاه icdl در شهریار لیست آموزشگاه های کامپیوتر در شهریاربهترین آموزشگاه کامپیوتر در شهریارفنی حرفه ای شهریار شهریار WORD EXCEL ACCESS POWER POINT

آموزشگاه کامپیوتر شهریار
آموزش دوره access در شهریار
آموزش دوره اکسس در شهریار


مهارت های 7 گانه ICDL
آموزش icdl شهریار
اموزشگاه فنی حرفه ای شهریار
لیست آموزشگاه های کامپیوتر در شهریار
آموزشگاه icdl در شهریار
آموزشگاه شبکه در شهریار

آموزشگاه مهارت هفت گانه در استان شهرستانهای آن
آموزشگاه مهارت هفت گانه در شهرک صدف شهریار
آموزشگاه مهارت هفت گانه در شهرک امیریه شهریار
آموزشگاه مهارت هفت گانه در میدان فرمانداری شهریار
آموزشگاه مهارت هفت گانه در میدان فرمانداری شهریار
آموزشگاه مهارت هفت گانه در بکه شهریار
آموزشگاه مهارت هفت گانه در خیابان ولیعصر شهریار
آموزشگاه مهارت هفت گانه در صباشهر شهریار
آموزشگاه مهارت هفت گانه در وحیدیه شهریار
آموزشگاه مهارت هفت گانه در کرشته شهریار

    دوره های مرتبط