ثبت نام در دوره های آموزشی

 
 
 
 


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 27 دی
 دسترسی سریع


معرفی دوره کاربر نرم افزار اداری در شهریار

گرفتن دیپلم کامپیوتر در  با تخفیف ویژه در شهریار
آشنایی با دوره کاربر رایانه-مهارت دوم دیپلم

درباره دوره کاربر نرم افزار  اداری   :  

اتوماسيون اداري


اتوماسيون اداري كسي است كه مي تواند از عهده كار با نرم افزارهاي ACCESS , MS-WORD ،
 

صفحه گستر MS-EXCEL ، برنامه هاي نمايش به كمك MS-OUT LOOK و  POWER POINT
 

گرفتن دیپلم کامپیوتر شهریار، گرفتن دیپلم غیر حضوری کامپیوتر شهریار، گرفتن
دیپلم از راه دور کامپیوتر شهریار، گرفتن دیپلم رسمی کامپیوتر شهریار، گرفتن دیپلم فنی کامپیوتر شهریار


دیپلم کامپیوتر در بکه
دیپلم کامپیوتر در خیابان ولیعصر
دیپلم کامپیوتر در صباشهر
دیپلم کامپیوتر در وحیدیه
دیپلم کامپیوتر در کرشته

    دوره های مرتبط