ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 29 دی
 دسترسی سریع


معرفی دوره رایانه کار Corel Draw در شهریار

دیپلم رسمی کامپیوتر آموزشگاه فنی و حرفه ای شهریار
توانایی ترسیم با ابزارهای مختلف
-نگارش متن
-روش ویرایش مو ضوعات و رنگ آمیزی آنها
-گروه بندی موضوعات و کاربا لایه ها
-کار با جلوه های ویژه
-اصول کار با تصاویر BITMAP

اخذ دیپلم رایانه در شهریار، اخذ دیپلم غیر حضوری رایانه در شهریار، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای در شهریار، اخذ دیپلم از راه دور رایانه در شهریار، اخذ دیپلم مجدد رایانه در شهریار، اخذ دیپلم رسمی رایانه در شهریار، اخذ دیپلم فنی رایانه در شهریار


دیپلم کامپیوتر در شهرک جعفریه شهریار
دیپلم کامپیوتر در شهرک تیسفون شهریار
دیپلم کامپیوتر در کهنز شهریار
دیپلم کامپیوتر در رزکان شهریار

    دوره های مرتبط