ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 2 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره کاربر نرم افزار اداری در شهریار

اخذ دیپلم فنی و حرفه ای با تخفیف ویژه در شهریار
آشنایی با دوره کاربر رایانه-مهارت دوم دیپلم
درباره دوره کاربر نرم افزار اداری :
اتوماسيون اداري
اتوماسيون اداري كسي است كه مي تواند از عهده كار با نرم افزارهاي ACCESS , MS-WORD ،
صفحه گستر MS-EXCEL ، برنامه هاي نمايش به كمك MS-OUT LOOK و POWER POINT

گرفتن دیپلم فنی و حرفه ای شهریار، گرفتن دیپلم غیر حضوری فنی و حرفه ای شهریار، گرفتن دیپلم از راه دور فنی و حرفه ای شهریار، گرفتن دیپلم رسمی فنی و حرفه ای شهریار، گرفتن دیپلم فنی فنی و حرفه ای شهریار


دیپلم فنی و حرفه ای در باباسلمان
دیپلم فنی و حرفه ای در رجایی‌شهر
دیپلم فنی و حرفه ای در شهرک وائین
دیپلم فنی و حرفه ای درشهرک جانباز
دیپلم فنی و حرفه ای در شهرک کاروان
دیپلم فنی و حرفه ای در شهرک اداری
دیپلم فنی و حرفه ای در شهرک بهاران
دیپلم فنی و حرفه ای در ۴۵ متری شهرک جانباز

    دوره های مرتبط