ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 چهارشنبه 30 بهمن
 دسترسی سریع


اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره های مختلف دیپلم در شهرک جعفریه شهریار

1398 پنجشنبه 5 اردیبهشت برگزاری دوره های مختلف دیپلم در شهرک جعفریه شهریار
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف دیپلم در شهرک جعفریه شهریار می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های دیپلم در شهریار بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه زبان برنامه نویسی فرترن Fortran programming در شهرک جعفریه شهریار

دیپلم کامپیوتر در شهرک جعفریه شهریار

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در شهریار

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در شهرک جعفریه شهریار

دیپلم کامپیوتر در شهریار

دیپلم حسابداری در شهرک جعفریه شهریار

آموزشگاه دیپلم حسابداری در شهریار

آموزشگاه دیپلم حسابداری شهرک جعفریه در شهریار

دیپلم حسابداری در شهریار