ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 چهارشنبه 1 آبان
 اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره های مختلف دیپلم در رضی‌آباد شهریار

1398 پنجشنبه 5 اردیبهشت برگزاری دوره های مختلف دیپلم در رضی‌آباد شهریار
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف دیپلم در رضی‌آباد شهریار می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های دیپلم در شهریار بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه زبان برنامه نویسی فرترن Fortran programming در رضی‌آباد شهریار

دیپلم کامپیوتر در رضی‌آباد شهریار

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در شهریار

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در رضی‌آباد شهریار

دیپلم کامپیوتر در شهریار

دیپلم حسابداری در رضی‌آباد شهریار

آموزشگاه دیپلم حسابداری در شهریار

آموزشگاه دیپلم حسابداری رضی‌آباد در شهریار

دیپلم حسابداری در شهریار