ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 سه شنبه 6 اسفند
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره های مختلف دیپلم در بعثت شهریار

1398 پنجشنبه 12 اردیبهشت برگزاری دوره های مختلف دیپلم در بعثت شهریار
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف دیپلم در بعثت شهریار می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های دیپلم در شهریار بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه EXCEL در بعثت شهریار

دیپلم کامپیوتر در بعثت شهریار

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در شهریار

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در بعثت شهریار

دیپلم کامپیوتر در شهریار

دیپلم حسابداری در بعثت شهریار

آموزشگاه دیپلم حسابداری در شهریار

آموزشگاه دیپلم حسابداری بعثت در شهریار

دیپلم حسابداری در شهریاربرگزاری دوره های مختلف دیپلم در بعثت شهریار آموزشگاه حسابداری شهریار برگزاری دوره های مختلف دیپلم در بعثت شهریار بصورت عمومی و خصوصی دیپلم کامپیوتر در بعثت شهریار دیپلم کامپیوتر در شهریار، دیپلم حسابداری در بعثت شهریار،دیپلم حسابداری در شهریار