ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 2 اسفند
 دسترسی سریع


اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره های مختلف دیپلم در شهرک جعفریه شهریار

1398 پنجشنبه 12 اردیبهشت برگزاری دوره های مختلف دیپلم در شهرک جعفریه شهریار
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف دیپلم در شهرک جعفریه شهریار می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های دیپلم در شهریار بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه EXCEL در شهرک جعفریه شهریار

دیپلم کامپیوتر در شهرک جعفریه شهریار

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در شهریار

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در شهرک جعفریه شهریار

دیپلم کامپیوتر در شهریار

دیپلم حسابداری در شهرک جعفریه شهریار

آموزشگاه دیپلم حسابداری در شهریار

آموزشگاه دیپلم حسابداری شهرک جعفریه در شهریار

دیپلم حسابداری در شهریار